BRANITELJSKI RADIO

http://144.76.39.214:6010/STREAM

3.Gardijska brigada KUNE oklopna bojna

Udruga 106.brigade ZNG RH Osijek

ONI SU OBRANILI OSIJEK

CONTACT

VETERANI OKLOPNO MEHANIZIRANE POSTROJBE  HV

VUKOVARSKA 3   31000 OSIJEK 
 HRVATSKA

+ 385 (0) 31 597-885

E-MAIL:   INFO@BRANITELJSKIRADIO.COM